TeamUczniowski Klub Sportowy "ZWOLEŃ-TEAM" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków sportu: wrotkarstwo i łyżwiarstwo rekreacyjne, szybkie.

Terenem działania Klubu jest: miasto i gmina Gostynin /województwo mazowieckie/.

Siedzibą: Szkoła Podstawowa im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu.

Celem Klubu jest:
- realizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych mieszkańców Miasta i Gminy Gostynin w zakresie wrotkarstwa szybkiego
- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
- angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw
- uczestniczenie w imprezach sportowych /ogólnopolskich, międzynarodowych/
- organizowanie zajęć sportowych z zakresu wrotkarstwa w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowści poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu
- popularyzacja wrotkarstwa szybkiego wśród lokalnej społeczności
- promocja Miasta i Gminy Gostynin poprzez organizację i udziały w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych


Utworzony: 29 grudnia 2015 r.

Funkcjonowanie /treningi rozpoczęte/: od marca 2016 r.

Grupa w wieku: 6-16 lat /dzieci i młodzież/ oraz dorośli
1) grupa podstawowa "Skrzaty na rolkach" - najmłodsze dzieci /1 grupa do 15 osób/ 
2) grupa podstawowa "Krasnale" - najmłodsza grupa /1 grupa do 15 osób/

3) grupa średniozaawansowana "I love rolki" /1 grupa do 12 osób/
4) grupa zaawansowana /1 grupa do 10 osób/
5) grupa dorośli /1 grupa do 10 osób/


REALIZOWANE PROJEKTY:
22 listopada 2017 r. - 20 grudnia 2017 r.: "Ze sportem przeciw uzależnieniom - wspólna integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostynin"
/GMINA GOSTYNIN w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi/.


marzec 2017 r.  - 15 grudnia 2017 r.: "Poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Gostynina przez uczestnictwo w aktywnym stylu życia - szkoleniu z łyżwiarstwa" /GMINA MIASTA GOSTYNINA/

marzec 2017 r. - 15 grudnia 2017 r.: "Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu  oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców Gostynina w zakresie wrotkarstwa" /GMINA MIASTA GOSTYNINA/

20 marca 2017 r. - 30 listopada 2017 r.: "Popularyzacja sportów wrotkarskich i łyżwiarskich wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy jako sposób na spędzanie wolnego czasu oraz poprawę kondycji fizycznej" /GMINA GOSTYNIN/


wrzesień 2017 r. - grudzień 2017 r.: "Popularyzacja wrotkarstwa rekreacyjnego i szybkiego wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców na terenie gminy Miasta Gostynina jako sposób na spędzenie wolnego czasu i poprawę kondycji fizycznej" /GMINA MIASTA GOSTYNINA/

ZREALIZOWANE PROJEKTY:
16 marca 2016 r. - 15 grudnia 2016 r.: "Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodziezy oraz dorosłych mieszkańców gminy w zakresie wrotkarstwa szybkiego" /GMINA GOSTYNIN/ 

28 września 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.: "Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców na terenie Gminy Miasta Gostynina" /GMINA MIASTA GOSTYNINA/


PLANY NA 2017:
- budowa toru wrotkarskiego 200m pętla: 1 faza - nawierzchnia asfaltowa w 2018 na terenie miasta Gostynina
- budowa asfaltowego toru wrotkarskiego 132m pętla na ternie Szoły Podstawowej w Zwoleniu /dookoła boiska wielofunkcyjnego/ 
- dodatkowa sekcja: łyżwiarstwo szybkie
- w kalendarzu ogólnopolskich startów wrotkarstwa szybkiego również starty ogólnopolskie z łyżwiarstwa szybkiego
- udział zawodników w Mistrzostwach Polski wrotkarstwa szybkiego na torze 200m np. w Tomaszowie Lubelskim, Dusznikach itp.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here Close