TeamUczniowski Klub Sportowy "ZWOLEŃ-TEAM" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków sportu: wrotkarstwo i łyżwiarstwo: rekreacyjne/FITNESS i szybkie/SPEED.

Utworzony: z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego - mgr Łukasza Flejszera

Terenem działania Klubu jest: miasto, gmina Gostynin, Powiat Gostynin /województwo mazowieckie/.

Siedzibą: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu /Zwoleń 35, 09-500 Gostynin/

Celem Klubu jest:
- realizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych mieszkańców Miasta i Gminy Gostynin w zakresie wrotkarstwa i łyżwiarstwa: rekreacyjnego/fitness i szybkiego
- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci, młodzieży (w tym uczniom szkoły) oraz osób dorosłych
- angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej: badminton, baseball, unihokej, gier i zabaw na łyżworolkach, łyżwach
- uczestniczenie w imprezach sportowych /ogólnopolskich: ulicznych Pucharach Polski, Torowych Mistrzostwach Polski, międzynarodowych/
- organizowanie zajęć sportowych z zakresu wrotkarstwa i łyżwiarstwa oraz badmintona, baseballa, unihokeja itp. w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowści poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu
- popularyzacja wrotkarstwa i łyżwiarstwa: rekreacyjnego/fitness, szybkiego wśród lokalnej społeczności
- promocja Miasta, Gminy Gostynin, Powiatu poprzez organizację i udziały w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych


Utworzony: 29 grudnia 2015 r. /pod numerem 28/2015 wpisany przez Starostę Gostynińskiego/

Funkcjonowanie /treningi rozpoczęte/: od marca 2016 r.

Grupa w wieku: 6-16 lat /dzieci i młodzież/ oraz dorośli
1) grupa podstawowa "Skrzaty na rolkach" - najmłodsze dzieci /1 GRUPA do 15 osób/ 
2) grupa podstawowa "Krasnale" - najmłodsza grupa /1 GRUPA do 15 osób/

3) grupa średniozaawansowana "I love rolki" /1 GRUPA do 15 osób/
4) grupa średniozaawansowana "I love rolki" /2 GRUPA do 15 osób/
5) grupa zaawansowana /1 GRUPA do 10 osób/
6) grupa dorośli /1 GRUPA do 15 osób/

Instruktor:
mgr Łukasz Flejszer /zawodnik Masters wrotkarstwa i łyżwiarstwa szybkiego/ 

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY w zakładce "more" . . .


PLANY NA 2024:
- budowa toru wrotkarskiego 200m pętla z profilowanymi łukami: na terenie Miasta Gostynina / Gminy Gostynin

- w kalendarzu ogólnopolskich startów wrotkarstwa szybkiego cykliczne starty ogólnopolskie z łyżwiarstwa szybkiego wg kalendarza imprez PZŁSZ

- udział zawodników w Torowych Mistrzostwach Polski wrotkarstwa szybkiego na torze 200m np. w Tomaszowie Lubelskim, Dusznikach Zdrój 

- udział zawodników w Ulicznych Mistrzostwach Polski wrotkarstwa szybkiego napętli 580 m we Wrocławiu

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here Close