Contact

Contact

THE SCHOOL CLUB SPORTS "ZWOLEŃ-TEAM"

To contact Zwolen-Team please email: uks.zwolenteam@wp.pl

phone: 24 235 37 86
phone: 609 319 002
www.zwolen-team.pl
fb: Uks Zwoleń-Team

Sponsors

Gmina Gostynin

Gmina Gostynin


ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU GMINY GOSTYNIN 

”Rozwijanie aktywności fizycznej w szkoleniu z wrotkarstwa i łyżwiarstwa oraz współzawodnictwo w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania wrotkarstwa i łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Gostynin”
1 kwietnia - 30 listopada 2018 

"Ze sportem przeciw uzależnieniom - wspólna integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostynin"
27 listopada 2017 - 22 grudnia 2017

"Popularyzacja sportów wrotkarskich i łyżwiarskich wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy jako sposób na spędzanie wolnego czasu oraz poprawę kondycji fizycznej"
20 marca 2017 - 30 listopada 2017

"Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy w zakresie wrotkarstwa szybkiego"
16 marzec 2016 - 15 grudzień 2016

Gmina Miasta Gostynina

Gmina Miasta Gostynina


ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA GOSTYNINA

„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży, osób dorosłych reprezentujących Miasto Gostynin w Ulicznych Pucharach Polski oraz Torowych Mistrzostwach Polski we wrotkarstwie fitness i szybkim”
1 kwietnia 2018 - 15 grudnia 2018

"Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców na terenie Gminy Miasta Gostynina w zakresie wrotkarstwa szybkiego"
28 wrzesień 2016 - 31 grudzień 2016

"Poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Gostynina przez uczestnictwo w aktywnym stylu życia - szkoleniu z łyżwiarstwa"
marzec 2017 - 15 grudnia 2017

"Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu  oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców Gostynina w zakresie wrotkarstwa" 
marzec 2017 - 15 grudnia 2017

"Popularyzacja wrotkarstwa rekreacyjnego i szybkiego wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców na terenie gminy Miasta Gostynina jako sposób na spędzenie wolnego czasu i poprawę kondycji fizycznej"
wrzesień 2017 - grudzień 2017

Powiat Gostyniński

Powiat Gostyniński


ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W GOSTYNINIE

Dofinansowanie 9 sztuk dresów sportowych dla zawodników rywalizujących na zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych w roku 2017 /z nadrukiem Powiat Gostyniński i herbem/

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here Close