Contact

Contact

THE SCHOOL CLUB SPORTS "ZWOLEŃ-TEAM"

To contact Zwolen-Team please email: uks.zwolenteam@wp.pl ,  flejszer@poczta.onet.pl

phone: 24 235 37 86
phone: 609 319 002
www.zwolen-team.pl
fb: Uks Zwoleń-Team

Sponsors

Gmina Gostynin

Gmina Gostynin

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU GMINY GOSTYNIN 

"MAGIA SPORTU - JAKO ALTERNATYWA UZALEŻNIEŃ" /w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi/.
1 października - 30 listopada 2020

MAŁY GRANT: ŁĄCZY nas sport,  NIE używki !
3 sierpnia - 3 września 2020

„SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB DOROSŁYCH REPREZENTUJĄCYCH GMINĘ GOSTYNIN W OGÓLNOPOLSKICH ZAWODACH SPORTOWYCH WROTKARSTWA (W ULICZNYCH PUCHARACH POLSKI ORAZ TOROWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI)”
1 kwietnia - 30 listopada 2020 

"MAGIA SPORTU - JAKO ALTERNATYWA UZALEŻNIEŃ" /w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi/.
1 listopada - 15 grudnia 2019

„ROLKI – DOBRA ALTERNATYWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY GOSTYNIN”. 
1 kwietnia - 30 listopada 2019 

"Młodość bez uzależnień - czas na SPORT!" /w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi/.
27 listopada - 22 grudnia 2018

”Rozwijanie aktywności fizycznej w szkoleniu z wrotkarstwa i łyżwiarstwa oraz współzawodnictwo w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania wrotkarstwa i łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Gostynin”
1 kwietnia - 30 listopada 2018

"Ze sportem przeciw uzależnieniom - wspólna integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostynin"
27 listopada 2017 - 22 grudnia 2017

"Popularyzacja sportów wrotkarskich i łyżwiarskich wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy jako sposób na spędzanie wolnego czasu oraz poprawę kondycji fizycznej"
20 marca 2017 - 30 listopada 2017

Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy w zakresie wrotkarstwa szybkiego"
16 marzec 2016 - 15 grudzień 2016

Gmina Miasta Gostynina

Gmina Miasta Gostynina


ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA GOSTYNINA

Łączą nas rolki” – wrotkarstwo  jako  forma aktywności fizycznej skierowana do mieszkańców miasta Gostynina  
czerwiec - 30 listopada 2020

„Łączą nas rolki” – doskonała forma aktywności fizycznej i jeszcze lepszy pomysł na spędzanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z miasta Gostynina. 
1 kwietnia 2019 - 15 grudnia 2019 

„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży, osób dorosłych reprezentujących Miasto Gostynin w Ulicznych Pucharach Polski oraz Torowych Mistrzostwach Polski we wrotkarstwie fitness i szybkim”
1 kwietnia 2018 - 15 grudnia 2018

"Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców na terenie Gminy Miasta Gostynina w zakresie wrotkarstwa szybkiego"
28 wrzesień 2016 - 31 grudzień 2016

"Poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Gostynina przez uczestnictwo w aktywnym stylu życia - szkoleniu z łyżwiarstwa"
marzec 2017 - 15 grudnia 2017

"Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu  oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców Gostynina w zakresie wrotkarstwa" 
marzec 2017 - 15 grudnia 2017

"Popularyzacja wrotkarstwa rekreacyjnego i szybkiego wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców na terenie gminy Miasta Gostynina jako sposób na spędzenie wolnego czasu i poprawę kondycji fizycznej"
wrzesień 2017 - grudzień 2017

Powiat Gostyniński

Powiat Gostyniński


ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W GOSTYNINIE

Dofinansowanie 9 sztuk dresów sportowych dla zawodników rywalizujących na zawodach
ogólnopolskich i międzynarodowych w roku 2017 /z nadrukiem Powiat Gostyniński i herbem/

IZOLBET - producent materiałów budowlanych

IZOLBET - producent materiałów budowlanych

Dofinansowanie zakupu namiotu o wym. 6 x 6 dla zawodników rywalizujących na zawodach
ogólnopolskich i międzynarodowych w roku 2019 /z nadrukiem loga firmy IZOLBET na 1 ścianie/

CAPITAL CARS

CAPITAL CARS

Dofinansowanie zakupu namiotu o wym. 6 x 6 dla zawodników rywalizujących na zawodach
ogólnopolskich i międzynarodowych w roku 2019 /z nadrukiem loga firmy CAPITAL CARS na 1 ścianie/

ALIOR BANK

ALIOR BANK

Dofinansowanie zakupu namiotu o wym. 6 x 6 dla zawodników rywalizujących na zawodach
ogólnopolskich i międzynarodowych w roku 2019 /z nadrukiem loga banku ALIOR BANK na 1 ścianie - materiały promocyjne/

DODATKOWO: wsparcie nagrodami rzeczowymi podczas halowych gostynińskich zawodów sportowych 

BNP PARIBAS Bank Polska S.A.

BNP PARIBAS Bank Polska S.A.

Dofinansowanie zakupu namiotu o wym. 6 x 6 dla zawodników rywalizujących na zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych w roku 2019 /z nadrukiem loga BANKU na 1 ścianie - jako materiały promocyjne/

KAUFLAND

KAUFLAND

Wsparcie inicjatywy "wrotkarstwa szybkiego" - program KAUFLAND DLA WSZYSTKICH w 2018 i 2019

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki

"Program KLUB - edycja 2020" - Ministerstwo Sportu i Turystyki 
realizowany od 3 stycznia 2020- 15 listopada 2020

"Program KLUB - edycja 2019" - Ministerstwo Sportu i Turystyki 
realizowany od 3 stycznia 2019 - 15 listopada 2019

Ministerstwo Sportu i Turystyki - Łączą Nas Rolki

Ministerstwo Sportu i Turystyki - Łączą Nas Rolki

Program: "Łączą nas rolki" - Ministerstwo Sportu i Turystyki 
1 czerwca 2020 - 16 października 2020

Program: "Łączą nas rolki" - Ministerstwo Sportu i Turystyki 
1 kwietnia 2019 - 30 czerwca 2019

Polski Związek Sportów Wrotkarskich

Polski Związek Sportów Wrotkarskich

Program: "Podaruj Rolki" - Polski Związek Sportów Wrotkarskich
kwiecień 2019

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here Close